Giải pháp

GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ THÔNG MINH PROOFFICE

1.Giới thiệu tổng quan:

ProOffice là phần mềm sử dụng trong nội bộ tổ chức, giúp số hóa quy trình xin nghỉ phép, tinh công làm việc của nhân viên.

2.Ưu điểm nổi bật:

  • Giảm đến 90% việc sử dụng giấy tờ cho nghỉ phép,hoặc đăng ký phòng họp.
  • Theo dõi lịch trình làm việc. tăng ca của nhân viên mọi lúc mọi nơi mà không cần phải tìm kiếm hết tập giấy tờ này đến giấy tờ kia.
  • Hỗ trợ nhân sự tính công làm việc cho nhân sự một cách chính xác, đơn giản.

3.Tính năng:

  • Quản lý nghỉ phép (đăng ký nghỉ phép, xét duyệt nghỉ phép, theo dõi phép nghỉ/ phép còn, theo dõi thời gian nghỉ phép của nhân sự để để kịp thời điều chỉnh sắp xếp công việc).
  • Quản lý tăng ca (đề xuất tăng ca, xét duyệt tăng ca, tổng hợp số giờ tăng ca để làm tính công cuối tháng). + Theo dõi đăng ký phòng họp (đăng ký phòng họp, danh sách đăng ký).
  • Quản lý nhân sự (quản lý danh sách nhân viên, quản lý thống kê số ngày phép, giờ làm thêm của nhân viên).
  • Quản lý KPI (đánh giá, xét duyệt KPI)
  • Ngoài ra còn có các chức năng quản lý tin tức (sẽ hiển thị ở trang chủ), phòng ban/ bộ phần, chức vụ, quản lý các chế dộ nghỉ phép, quy định nghỉ phép-tăng ca…

4.Thành tích:

ProOffice đã được bảo hộ bản quyền tác giả và bản quyền nhãn hiệu bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

0931 939 453