BPO.MP ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

GlobalCert vừa cấp Giấy chứng nhận ISO 9001 về Hệ thống Quản lý Chất lượng cho Công ty TNHH BPO.MP. Chứng nhận ISO 9001:2015 được cấp cho hệ thống quản lý chất lượng BPO.MP dựa trên các lĩnh vực cốt lõi: Dịch vụ nhập liệu và xử lý dữ liệu, Số hóa tài liệu, Hỗ trợ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), Gán nhãn dữ liệu, Xử lý ảnh DTP, Chatbot – Trợ lý ảo doanh nghiệp, Gia công tài chính kế toán, Biên phiên dịch, Giới thiệu nhân sự.

Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những công cụ hữu hiệu, được các tổ chức, doanh nghiệp trên khắp thế giới áp dụng hiệu quả để quản lý chất lượng hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc áp dụng tiêu chuẩn trên đã giúp BPO.MP tăng cường cải tiến hoạt động trong quản trị điều hành, quản lý chất lượng và tăng hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, BPO.MP còn tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực trong các hoạt động, từ đó gia tăng lợi nhuận và mang lại các giá trị gia tăng cho khách hàng. Với định hướng phát triển bền vững, chiến lược kinh doanh dài hạn, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, trong năm 2021, BPO.MP sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh linh hoạt, hướng tới mục tiêu dẫn đầu thị trường BPO tại Việt Nam.

0931 939 453