BPO.MP ĐẠT CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN & SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018

“Con người là tài sản quan trọng nhất trong tổ chức/ công ty.” Đúng vậy, mỗi cá nhân/ nhân viên là một mảnh ghép, góp phần tạo nên một “bức tranh” doanh nghiệp hùng mạnh. Chính vì thế, sức khỏe và an toàn của nhân viên tại nơi làm việc là mối quan tâm số một của hầu hết các doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó, MPBPO đã nỗ lực hoàn thiện quy trình để đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện cần thiết để đạt chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp – ISO 45001:2018. Ngày 02/08/2021, MPBPO vinh dự được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng TQC cấp Giấy chứng nhận ISO 45001:2018 cho lĩnh vực: Cung cấp dịch vụ Business Process Outsourcing: Số hóa tài liệu lưu trữ, Nhập liệu và xử lý dữ liệu, Chỉnh lý tài liệu lưu trữ, Sản xuất phần mềm. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là Tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Nó cung cấp một khuôn khổ để tăng cường an toàn, giảm rủi ro tại nơi làm việc, tăng cường sức khỏe và hạnh phúc tại nơi làm việc, cho phép một tổ chức chủ động cải thiện hiệu suất của mình.

MPBPO luôn chú trọng vào việc đảm bảo môi trường làm việc tốt, góp phần nâng cao sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc; phát triển nghành nghề chính trong đó bao gồm cung cấp dịch vụ Business Process Outsourcing: Số hóa tài liệu lưu trữ, Nhập liệu xử lý dữ liệu, Sản xuất phần mềm. Với chứng nhận ISO 45001:2018, BPO.MP sẽ không chỉ cam kết thực hiện theo chuẩn thực hành an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà còn mang lại những lợi ích cho hoạt động kinh doanh của công ty, giúp tăng cường sức khỏe và tinh thần làm việc của nhân viên và có biện pháp phòng ngừa và khắc phục khi có sự cố phát sinh.

0931 939 453